Joan Vila Puig

Joan Vila Puig (Sant Quirze de la Serra,1890-Bellaterra,1963). Pintor.