Artés. La Vinya

"Artés. La Vinya", de Joan Vila Arimany

65 x 81 cm