“Molts d’anys”

“Molts d’anys”
21x16cm
Firmado
Del año 1968