Joan Solà Puig

Joan Solà Puig (Torelló, Barcelona, 1951)