Apel·les Mestres

Apel·les Mestres (Barcelona, 1854 - 1936)