Nº 351 - Artés. La Vinya

ARTÉS. LA VINYA

65 x 81 cm, sense marc

Signat i datat (1996) a l'angle inferior dret

Refª 351