Clapejat

CLAPEJAT

Aiguafort

58 x 43 cm

Edició 15 exemplars

Any 1990