Aigua o foc?

AIGUA O FOC ?

Oli sobre tela

27 x 35 cm