Estany - 3

ESTANY - 3

22  x 27 cm

Oli sobre tela, suport rigid, sense marc

Pla de l'Estany