Estany - 2

ESTANY - 2

19 x 24 cm

Oli sobre tela, suport rigid, sense marc

Pla de l'Estany