L'estudi del pintor

L'ESTUDI DEL PINTOR

Oli

147 x 72 cm. Sense marc

Any 2007

Localització: Osona